Aktuální informace

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2020 vydáváme toto prohlášení

Provoz na sportovišti bude doprovázen těmito pravidly:
– Nelze používat šatny a sprchy (pouze toalety)
– Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
– Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po ukončení hry
– Personál bude průběžně dezinfikovat místa, kde se hráči vyskytují (toalety, lavičky a ostatní používané plochy)
– Bude zajištěno větrání vnitřních prostor pomocí vzduchotechniky, případně bude použita klimatizace
Od 11. května 2020 není povinnost hrát s rouškou. Tato možnost však platí pouze pro hrající sportovce.
Ostatní návštěvníci roušku musejí mít po celou dobu.

Vážení návštěvníci
Pro zajištění Vaší bezpečnosti Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:
– Vstupujte do prostor recepce a kurtů již převlečeni, v recepci si pouze obujte sálovou obuv a pokračujte na kurty.
– Při placení preferujeme bezkontaktní způsob platby.
– Pití či jiné námi nabízené zboží lze v současné době zakoupit pouze v balené podobě.
– Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné
přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup pro mytí rukou a následnou dezinfekci.
– Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších hráčů.
– Věříme, že zpřísněná hygienická opatření společně zvládneme a brzy budeme moci sportovat opět normálně.

Děkujeme za pochopení a moc se na Vás těšíme.